Jan Samsom

Het beeldend werk van Jan Samsom richt zich voornamelijk op de openbare ruimte. Het speelt in en reageert op de ruimte en het gebruik daarvan. Daarmee levert het een bijdrage aan de identiteit en de bijzondere kwaliteit. Op zoek naar de verborgen schoonheid ontstaan er nieuwe verbanden en betekenissen.

www.jan-samsom.nl